linje2

Bidra


Dom andra på gården

Andra djur som bor på gården är hundar, katter och hästar. De är både räddade från avlivning, omhändertagna då de blivit övergivna eller inköpta i syfte att ge dem ett gott liv. Alla djur som finns i vår närhet oavsett art får det stöd vi kan ge, kärlek, tak över huvudet och mat. Skadade eller hungriga vilda djur, förvildade katter eller vilsna människor, alla är lika värda och lika välkomna.


Bidra som volontär

Du som kommer till gården får både vara med och bidra med din arbetsinsats för djuren och lära dig om djuren. Du får erfarenhet och kunskap om djurs beteende, behov, skötsel  och omvårdnad samt om djuretik. Vi som driver verksamheten är utbildade inom ämnena pedagogik, medicin, omvårdad, etologi och ekologi.

Verksamheten är under uppbyggnad så just nu är alla som kommer till gården med och bidrar till att bygga upp en relativt unik verksamhet i Sverige. Katthem är något många känner till men djurhem eller som vi kallar det en Djurfristad för lantbrukets djur är ännu sällsynt. Kanske kan du skaffa dig erfarenhet hos oss som kan vara till hjälp vid uppbyggnad av andra djurfristäder på andra ställen i världen. Förhoppningsvis kommer fler och fler inse behovet av fristäder även för lantbrukets djur.

Arbetsuppgifter är att se till att djuren lever goda liv med naturliga behov tillgodosedda. Vi arbetar förebyggande med att sträva efter att behålla hälsa, undvika skada och sjukdom. Mer konkret handlar det om att utfodra med bra foder, vattna, ge mycket tillsyn och god omvårdnad, sköta djuren väl och ge djuren en bra miljö genom att hålla rent, se till att liggplatser är rena och torra. Utforma byggnader efter djurens behov samt ge djuren möjlighet att leva på stora ytor i stimulerande, skyddande och artrik natur.

För mer information så kan du maila toravardag@gmail.com, så får du veta mer om hur det är att delta i verksamheten på plats.


Djurfadder

Som Djurfadder stödjer du alla djur och hela verksamheten med en månadsvis överföring på valfritt belopp, 20, 30 eller 40 kr per månad. Du Bidrar därmed till bl.a alla djurs mat, husrum,  hagar, vatten,  el,  veterinär och försäkringar.
Uppge “Djurfadder” på insättningen.


Fårfadder

Som Fårfadder betalar du 500 kronor per år och får då ett fadderbevis och rapport varje månad om just ditt får. Som Fårfadder kan du också få besöka gården och vara delaktig i fårets liv.
Vi beräknar att varje fårs omvårdnad kostar ca 2000:- per år och vissa får kommer därför att ha upp till fyra st faddrar.
Uppge “Fårfadder” på insättningen.


Tora Vårdag af Rosa vän

Du kan bli Medlem och får då vara med på djuretikkurser och föredrag utan kostnad.
Varje år kommer vi att ordna minst ett föredrag och en kurs, kost och logi tillkommer dock. Medlemsavgift är 300 kr per år. Uppge  “Medlem” på insättningen.

Du kan även bli medlem på andra sätt :
Bli Fårfadder
Åta dig att vara månatlig Djurfadder a 40kr i 12 månader. (Uppge detta på insättningen)


Insättning görs på:
Tora Vårdags bankgiro 604-3574
Ange om du är “Djurfadder” ,“Fårfadder” el “Medlem” .
Uppge din epostadress på alla insättningar.


bild13
bild003
bil445
bild
banner
linje1
2128
bild37
1604
bild25
bild17
bild06
bild15